Vergil, Aeneid I 387-401

'Quisquis es, haud, crēdō, invīsus caelestibus aurās

vītālēs carpis, Tyriam quī advēneris urbem;

perge modo atque hinc tē rēgīnae ad līmina perfer.

Namque tibī reducēs sociōs classemque relātam390

nūntiō et in tūtum versīs Aquilōnibus āctam,

nī frūstrā augurium vānī docuēre parentēs.

Aspice bis sēnōs laetantēs agmine cycnōs,

aetheriā quōs lāpsa plagā Iovis āles apertō

turbābat caelō; nunc terrās ōrdine longō395

aut capere aut captās iam dēspectāre videntur:

ut reducēs illī lūdunt strīdentibus ālīs

et coetū cīnxēre polum cantūsque dedēre,

haud aliter puppēsque tuae pūbēsque tuōrum

aut portum tenet aut plēnō subit ōstia vēlō.400

Perge modo et, quā tē dūcit via, dērige gressum.'

extra

article Nav

Suggested Citation

Christopher Francese and Meghan Reedy, Vergil: Aeneid Selections. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2016. ISBN: 978-1-947822-08-5. http://dcc.dickinson.edu/ar/vergil-aeneid/vergil-aeneid-i-387-401