ὅτι

TEST TRANSLATION: 
ὅτι
DEFINITION: 
بسبب ، أنَ ، لان ؛ (مع صيغة التفضيل) = (قدر الامكان)
أقسام الكلام: 
حرف عطف: يضع في مرتبة أدنى
المجموعة الدلالية: 
حروف العطف/ الظروف
FREQUENCY RANK: 
37

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/ar/greek-core/%E1%BD%85%CF%84%CE%B9