ὅτι

Hasło: 
ὅτι
Definicja: 
ponieważ, dlatego że; (z superl.) jak …, możliwie jak …
Część mowy: 
Spójnik: podrzędny
Grupa semantyczna: 
Spójniki/przysłówki
Frekwencja: 
37

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/pl/greek-core/%E1%BD%85%CF%84%CE%B9