ἱερός –ά –όν

TEST TRANSLATION: 
ἱερός
DEFINITION: 
مقدّس، مبجّل ، مبجّل الاهي
أقسام الكلام: 
صفة: التصريف الأول والثاني
المجموعة الدلالية: 
الدِّين
FREQUENCY RANK: 
222

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/ar/greek-core/%E1%BC%B1%CE%B5%CF%81%CF%8C%CF%82-%E2%80%93%CE%AC-%E2%80%93%CF%8C%CE%BD