ἱερός –ά –όν

Hasło: 
ἱερός
Definicja: 
święty, otoczony czcią, boski
Część mowy: 
Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja
Grupa semantyczna: 
Religia
Frekwencja: 
222

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/pl/greek-core/%E1%BC%B1%CE%B5%CF%81%CF%8C%CF%82-%E2%80%93%CE%AC-%E2%80%93%CF%8C%CE%BD