ἡδονή –ῆς, ἡ

TEST TRANSLATION: 
ἡδονή
DEFINITION: 
السرور ، ألبهجة ، اللذة
أقسام الكلام: 
اسم: التصريف الأول
المجموعة الدلالية: 
العمل والترفية
FREQUENCY RANK: 
294

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/ar/greek-core/%E1%BC%A1%CE%B4%CE%BF%CE%BD%CE%AE-%E2%80%93%E1%BF%86%CF%82-%E1%BC%A1