ἄρα

TEST TRANSLATION: 
ἄρα
DEFINITION: 
لعلّ ، لذلك (استدلال او استنتاج لازم)
أقسام الكلام: 
ظرف
المجموعة الدلالية: 
الأدوات
FREQUENCY RANK: 
102

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/ar/greek-core/%E1%BC%84%CF%81%CE%B1