φεύγω, φεύξομαι, ἔφυγον, πέφευγα

TEST TRANSLATION: 
φεύγω
DEFINITION: 
هرب/يهرب ، فرّ/يفرّ ، تجنّب/يتجنّب ، تهرّب/يتهرّب
أقسام الكلام: 
فعل: ω-- جذر فعل حنكيّ
المجموعة الدلالية: 
الحركة
FREQUENCY RANK: 
261

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/ar/greek-core/%CF%86%CE%B5%CF%8D%CE%B3%CF%89-%CF%86%CE%B5%CF%8D%CE%BE%CE%BF%CE%BC%CE%B1%CE%B9-%E1%BC%94%CF%86%CF%85%CE%B3%CE%BF%CE%BD-%CF%80%CE%AD%CF%86%CE%B5%CF%85%CE%B3%CE%B1