φεύγω, φεύξομαι, ἔφυγον, πέφευγα

释义: 
φεύγω
释义: 
逃跑,逃离,避免
词性: 
动词:-ω腭音词干
语义组: 
运动
词频排序: 
261

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/zh-hans/greek-core/%CF%86%CE%B5%CF%8D%CE%B3%CF%89-%CF%86%CE%B5%CF%8D%CE%BE%CE%BF%CE%BC%CE%B1%CE%B9-%E1%BC%94%CF%86%CF%85%CE%B3%CE%BF%CE%BD-%CF%80%CE%AD%CF%86%CE%B5%CF%85%CE%B3%CE%B1