τρόπος τρόπου, ὁ

TEST TRANSLATION: 
τρόπος
DEFINITION: 
الطريقة ، الزيّ ؛ الأسلوب ، العادة
أقسام الكلام: 
اسم: التصريف الثاني
المجموعة الدلالية: 
الخصائص
FREQUENCY RANK: 
148

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/ar/greek-core/%CF%84%CF%81%CF%8C%CF%80%CE%BF%CF%82-%CF%84%CF%81%CF%8C%CF%80%CE%BF%CF%85-%E1%BD%81