σύ, σοῦ, (pl.) ὑμεῖς, ὑμῶν

TEST TRANSLATION: 
σύ
DEFINITION: 
أنت ، ــــك ؛ (ج) انتم ، ــــكم
أقسام الكلام: 
اسم موصول مثل الضمائر وغيرها
المجموعة الدلالية: 
الضمائر وحروف الاستفهام
FREQUENCY RANK: 
35

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/ar/greek-core/%CF%83%CF%8D-%CF%83%CE%BF%E1%BF%A6-pl-%E1%BD%91%CE%BC%CE%B5%E1%BF%96%CF%82-%E1%BD%91%CE%BC%E1%BF%B6%CE%BD