σύ, σοῦ, (pl.) ὑμεῖς, ὑμῶν

释义: 
σύ
释义: 
你;ὑμεῖς, ὑμῶν,你们
词性: 
代词
语义组: 
代词/疑问
词频排序: 
35

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/zh-hans/greek-core/%CF%83%CF%8D-%CF%83%CE%BF%E1%BF%A6-pl-%E1%BD%91%CE%BC%CE%B5%E1%BF%96%CF%82-%E1%BD%91%CE%BC%E1%BF%B6%CE%BD