πρᾶγμα πράγματος, τό

TEST TRANSLATION: 
πρᾶγμα
DEFINITION: 
الشيء ؛ (ج) الظروف ، الشئون ، العمل
أقسام الكلام: 
اسم: التصريف الثالث
المجموعة الدلالية: 
العمل والترفية
FREQUENCY RANK: 
162

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/ar/greek-core/%CF%80%CF%81%E1%BE%B6%CE%B3%CE%BC%CE%B1-%CF%80%CF%81%CE%AC%CE%B3%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82-%CF%84%CF%8C