εἶδον, 2 aor. of ὁράω, act. infin. ἰδεῖν, mid.infin. ἰδέσθαι

TEST TRANSLATION: 
εἶδον
DEFINITION: 
رأيتُ (صيغة الماضي من ὁράω)
أقسام الكلام: 
فعل: فعل غير قياسيّ
المجموعة الدلالية: 
الحواس والمشاعر
FREQUENCY RANK: 
165

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/ar/greek-core/%CE%B5%E1%BC%B6%CE%B4%CE%BF%CE%BD-2-aor-%E1%BD%81%CF%81%CE%AC%CF%89-act-infin-%E1%BC%B0%CE%B4%CE%B5%E1%BF%96%CE%BD-mid-infin-%E1%BC%B0%CE%B4%CE%AD%CF%83%CE%B8%CE%B1%CE%B9