εἶδον, 2 aor. of ὁράω, act. infin. ἰδεῖν, mid.infin. ἰδέσθαι

Hasło: 
εἶδον
Definicja: 
zobaczyłem
Część mowy: 
Czasownik: nieregularny
Grupa semantyczna: 
Zmysły i uczucia
Frekwencja: 
165

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/pl/greek-core/%CE%B5%E1%BC%B6%CE%B4%CE%BF%CE%BD-2-aor-%E1%BD%81%CF%81%CE%AC%CF%89-act-infin-%E1%BC%B0%CE%B4%CE%B5%E1%BF%96%CE%BD-mid-infin-%E1%BC%B0%CE%B4%CE%AD%CF%83%CE%B8%CE%B1%CE%B9