βραχύς βραχεῖα βραχύ

TEST TRANSLATION: 
βραχύς
DEFINITION: 
ملخّص ، قصير
أقسام الكلام: 
صفة: ύς, --εῖα, --ύ--
المجموعة الدلالية: 
الخصائص
FREQUENCY RANK: 
332

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/ar/greek-core/%CE%B2%CF%81%CE%B1%CF%87%CF%8D%CF%82-%CE%B2%CF%81%CE%B1%CF%87%CE%B5%E1%BF%96%CE%B1-%CE%B2%CF%81%CE%B1%CF%87%CF%8D