βλέπω, βλέψομαι, ἔβλεψα

TEST TRANSLATION: 
βλέπω
DEFINITION: 
رأى/يرى ، نظر/ينظر الى
أقسام الكلام: 
فعل: ω-- جذر فعل شفهيّ
المجموعة الدلالية: 
الحواس والمشاعر
FREQUENCY RANK: 
444

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/ar/greek-core/%CE%B2%CE%BB%CE%AD%CF%80%CF%89-%CE%B2%CE%BB%CE%AD%CF%88%CE%BF%CE%BC%CE%B1%CE%B9-%E1%BC%94%CE%B2%CE%BB%CE%B5%CF%88%CE%B1