αἴτιος αἰτία αἴτιον

TEST TRANSLATION: 
αἴτιος
DEFINITION: 
مسئول ، مُدان ، مُذنب ، (عكس بريء)
أقسام الكلام: 
صفة: التصريف الأول والثاني
المجموعة الدلالية: 
القانون والحكم
FREQUENCY RANK: 
119

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/ar/greek-core/%CE%B1%E1%BC%B4%CF%84%CE%B9%CE%BF%CF%82-%CE%B1%E1%BC%B0%CF%84%CE%AF%CE%B1-%CE%B1%E1%BC%B4%CF%84%CE%B9%CE%BF%CE%BD