ἐκεῖ

释义
ἐκεῖ
释义
那里
词频排序
373
词性
副词
Chinese, Simplified