γραφή γραφῆς, ἡ

释义
γραφή
释义
图画,书写;公诉
词频排序
440
词性
名词:第一变格法
Chinese, Simplified