VTRVM

utrum
Display Headwords
utrum
Definition
olursa; utrum ... an: ister … ister
SÖZCÜK TÜRÜ
Bağlaç
ANLAMSAL ALAN
Bağlaç / Zarf
Frequency Rank
827
Turkish