VLTIMVS

ultimus
Display Headwords
ultimus -a -um
Definition
en uzak, son, sonuncu, nihai
SÖZCÜK TÜRÜ
Sıfat: 1. ve 2. Çekim Grubu
ANLAMSAL ALAN
Coğrafya
Frequency Rank
432
Turkish