vinum
Display Headwords
vīnum -ī n.
Definition
şarap
SÖZCÜK TÜRÜ
İsim: 2. Çekim Grubu
ANLAMSAL ALAN
Hayvanlar / Bitkiler
Frequency Rank
640
Turkish