vester
Display Headwords
vester vestra vestrum
Definition
sizin
SÖZCÜK TÜRÜ
Sıfat: 1. ve 2. Çekim Grubu
ANLAMSAL ALAN
Zamir / Soru Zamiri
Frequency Rank
282
Turkish