turpis
Display Headwords
turpis -e
Definition
çirkin, iğrenç; utanç verici
SÖZCÜK TÜRÜ
Sıfat: 3. Çekim Grubu
ANLAMSAL ALAN
Diğer Duyular
Frequency Rank
377
Turkish