terreo
Display Headwords
terreō terrēre terruī territum
Definition
korkutmak, dehşete düşürmek
SÖZCÜK TÜRÜ
Fiil: 2. Çekim Grubu
ANLAMSAL ALAN
Duygular
Frequency Rank
705
Turkish