teneo
Display Headwords
teneō -ēre -uī tentum
Definition
elde tutmak, korumak
SÖZCÜK TÜRÜ
Fiil: 2. Çekim Grubu
ANLAMSAL ALAN
Diğer Duyular
Frequency Rank
106
Turkish