similis
Display Headwords
similis -e
Definition
benzer, koşut
SÖZCÜK TÜRÜ
Sıfat: 3. Çekim Grubu
ANLAMSAL ALAN
Kişisel Özellikler / Nitelikler
Frequency Rank
414
Turkish