SENTIO

sentio
Display Headwords
sentiō sentīre sēnsī sēnsum
Definition
duymak, hissetmek, algılamak, görmek
SÖZCÜK TÜRÜ
Fiil: 4. Çekim Grubu
ANLAMSAL ALAN
Diğer Duyular
Frequency Rank
302
Turkish