sacer
Display Headwords
sacer sacra sacrum
Definition
kutsal, mukaddes
SÖZCÜK TÜRÜ
Sıfat: 1. ve 2. Çekim Grubu
ANLAMSAL ALAN
Din
Frequency Rank
398
Turkish