RETINEO

retineo
Display Headwords
retineō -tinēre -tinuī -tentum
Definition
saklamak, elde tutmak
SÖZCÜK TÜRÜ
Fiil: 2. Çekim Grubu
ANLAMSAL ALAN
Teşvik Edici / Emredici Fiiller
Frequency Rank
647
Turkish