RESPONDEO

respondeo
Display Headwords
respondeō -spondēre -spondī -spōnsum
Definition
cevap vermek
SÖZCÜK TÜRÜ
Fiil: 2. Çekim Grubu
ANLAMSAL ALAN
Konuşma / Retorik
Frequency Rank
535
Turkish