rectus
Display Headwords
rēctus -a -um
Definition
direkt, düz
SÖZCÜK TÜRÜ
Sıfat: 1. ve 2. Çekim Grubu
ANLAMSAL ALAN
Ölçüm
Frequency Rank
823
Turkish