PRO_1

pro
Display Headwords
prō
Definition
uğruna, için, nedeniyle (+abl.)
SÖZCÜK TÜRÜ
Edat
ANLAMSAL ALAN
Yönelimsiz Edatlar
Frequency Rank
128
Turkish