PRAESENS

praesens
Display Headwords
praesēns -ntis
Definition
mevcut olan, bizzat bulunan, hazır olan
SÖZCÜK TÜRÜ
Sıfat: 3. Çekim Grubu
ANLAMSAL ALAN
Yer
Frequency Rank
822
Turkish