POTIS

potis
Display Headwords
potis -e
Definition
kudretli, muktedir
SÖZCÜK TÜRÜ
Sıfat: 3. Çekim Grubu
ANLAMSAL ALAN
Kişisel Özellikler / Nitelikler
Frequency Rank
947
Turkish