POTENS

potens
Display Headwords
potēns potentis
Definition
muktedir, güçlü
SÖZCÜK TÜRÜ
Sıfat: 3. Çekim Grubu
ANLAMSAL ALAN
Kişisel Özellikler / Nitelikler
Frequency Rank
567
Turkish