ORATIO

oratio
Display Headwords
ōrātiō -ōnis f.
Definition
konuşma, hitabet
SÖZCÜK TÜRÜ
İsim: 3. Çekim Grubu
ANLAMSAL ALAN
Konuşma / Retorik
Frequency Rank
736
Turkish