OCCVRRO

occurro
Display Headwords
occurrō -currere -cucurrī -cursum
Definition
rastlamak; aklına gelmek
SÖZCÜK TÜRÜ
Fiil: 3. Çekim Grubu, -ō bitimli
ANLAMSAL ALAN
Eğitim / Bilgi
Frequency Rank
677
Turkish