NVM

num
Display Headwords
num
Definition
(hayır cevabı bekler) değil mi? elbette değil
SÖZCÜK TÜRÜ
Zarf
ANLAMSAL ALAN
Zamir / Soru Zamiri
Frequency Rank
924
Turkish