NE_2

ne
Display Headwords
ne (enclitic)
Definition
(kelime sonuna eklenir) -mi?
SÖZCÜK TÜRÜ
Zarf
ANLAMSAL ALAN
Zamir / Soru Zamiri
Frequency Rank
238
Turkish