mollis
Display Headwords
mollis -e
Definition
yumuşak, esnek, nazik
SÖZCÜK TÜRÜ
Sıfat: 3. Çekim Grubu
ANLAMSAL ALAN
Diğer Duyular
Frequency Rank
356
Turkish