materia
Display Headwords
māteria -ae f.
Definition
madde, cevher, cisim; kereste; malzeme
SÖZCÜK TÜRÜ
İsim: 1. Çekim Grubu
ANLAMSAL ALAN
Konuşma / Retorik
Frequency Rank
857
Turkish