INGRATVS

ingratus
Display Headwords
ingrātus -a -um:
Definition
nahoş, nankör
SÖZCÜK TÜRÜ
Sıfat: 1. ve 2. Çekim Grubu
ANLAMSAL ALAN
Kişisel Özellikler / Nitelikler
Frequency Rank
592
Turkish