impleo
Display Headwords
impleō -ēre -plēvī -plētum
Definition
doldurmak, tamamlamak
SÖZCÜK TÜRÜ
Fiil: 2. Çekim Grubu
ANLAMSAL ALAN
Toprak ve Su
Frequency Rank
671
Turkish