IMPERATOR

imperator
Display Headwords
imperātor -ōris m.
Definition
başkomutan
SÖZCÜK TÜRÜ
İsim: 3. Çekim Grubu
ANLAMSAL ALAN
Savaş ve Barış
Frequency Rank
723
Turkish