FINGO

fingo
Display Headwords
fingō fingere fīnxī fīctum
Definition
şekil vermek; oluşturmak
SÖZCÜK TÜRÜ
Fiil: 3. Çekim Grubu, -ō bitimli
ANLAMSAL ALAN
Yapma / Etme
Frequency Rank
721
Turkish