FELIX

felix
Display Headwords
fēlīx -īcis
Definition
uğurlu
SÖZCÜK TÜRÜ
Sıfat: 3. Çekim Grubu
ANLAMSAL ALAN
Kişisel Özellikler / Nitelikler
Frequency Rank
309
Turkish