extremus
Display Headwords
extrēmus -a -um
Definition
en uzaktaki, sonunda veya ucunda bulunan, en uç
SÖZCÜK TÜRÜ
Sıfat: 1. ve 2. Çekim Grubu
ANLAMSAL ALAN
Coğrafya
Frequency Rank
385
Turkish