ERROR

error
Display Headwords
error -ōris m.
Definition
alelade dolaşma; kuşku, hata
SÖZCÜK TÜRÜ
İsim: 3. Çekim Grubu
ANLAMSAL ALAN
Seyahat
Frequency Rank
832
Turkish